• Odzież damska
  • 2
    Ostrzegamy potencjalnych nabywców, że ogłoszenia typu sprzedam koszty, to zwyczajna próba oszustwa.
    Faktury wystawiane są z użyciem prawdziwych danych faktycznie istniejących podmiotów, ale bez ich wiedzy.

    Firma P.H.U.HARYŃSKI NIP 7742744366 nie prowadzi skupu / sprzedaży faktur Vat.

    Handel fakturami jest karany przez kodeks karny, który w art. 270a § 1 stanowi, iż, kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu. W przypadku gdy kwoty z faktur są większe, niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy, niż trzy lata. W skrajnych przypadkach sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.